WARSAW 03:06 PM WARSAW 03:06 PM
GET IN TOUCH LDS Łazewski Depo & Partners LinkedIn
PL EN
PL EN
MENU

Zostań jednym z nas

Zawsze uważaliśmy, że specjalizacja w dziedzinie własności intelektualnej oraz wyróżniająca się jakość usług to klucz do sukcesu.

01 .

Przyślij swoje cv oraz list motywacyjny

W liście motywacyjnym wyjaśnij dlaczego uważasz, że jesteś właściwym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz.

02 .

Rozwiąż kazus

Upewnij się, że rozwiązując kazus postępujesz zgodnie z poniższymi wskazówkami, które odzwierciedlają naszą filozofię dotyczącą komunikacji wewnętrznej, a także, naszym zdaniem, mogą okazać się ogólnie pomocne.

 • Pisz jasno i zrozumiale.
 • Przeanalizuj pytanie, zbierz wyczerpujące orzecznictwo i ew. literaturę zanim zaczniesz pisać.
 • Przygotuj krótki plan, to będzie widać w późniejszym piśmie.
 • Wyklucz tematy, które choć pokazują Twoją wiedzę ogólną, nie mają związku z problemem. Zastanów się, o czym nie ma potrzeby pisać.
 • Pisz interesująco, prostym i zrozumiałym językiem. Nie używaj łaciny i żargonu o ile nie jest to niezbędne. Nie cytuj przepisów, chyba że rzeczywiście musisz (np. w celu omówienia rozbieżności w interpretacji). Nie używaj ozdobników i wysublimowanych figur stylistycznych.
 • W zakresie problemów istotnych dla rozwiązywanego zadania, nie pomijaj żadnego wątku.
 • W kwestiach problematycznych opisz możliwe rozwiązania i argumenty za nimi przemawiające. Napisz do której wersji się skłaniasz i dlaczego.
 • Napisz, a potem popraw. Potem popraw jeszcze raz. Potem ostatecznie sprawdź i popraw.
 • Nie psuj efektu przez błędy językowe, ortograficzne lub typograficzne.
 • Pisz jasno i zrozumiale, jeżeli inna zasada Ci to utrudnia, to ta jest nadrzędna.

Uważamy, że terminowe działanie jest najbardziej cenionym aspektem pracy prawnika. Pamiętaj, aby odesłać kazus w podanym terminie.

03 .

Przyjdź na spotkanie

Oferty pracy

Jak zrobić
karierę w IP?

Jeżeli rozważasz karierę w IP, masz kilka opcji do wyboru. Jest to środowisko, w którym współpracują radcowie prawni, adwokaci i rzecznicy patentowi, swoją wiedzą i wykształceniem wspierając ochronę własności intelektualnej. Wyjątkowy charakter tej dziedziny prawa wymaga kombinacji różnych umiejętności. Starając się zapewnić naszym klientom najwyższy poziom usług, współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin, by sprostać wszystkim wymaganiom jakie niesie ze sobą właściwa ochrona własności intelektualnej.

Jak zaplanować karierę
w IP?

Jeżeli, powodowany ciekawością odkrywania tajników tej gałęzi prawa, podjąłeś już decyzję, że własność intelektualna to właściwa dla Ciebie ścieżka kariery, możesz zacząć przygotowywać się do pracy w tym sektorze już w czasie studiów. International Trademark Association (INTA) oferuje możliwość członkostwa studentom planującym karierę w IP z szerokimi możliwościami nawiązania kontaktu z profesjonalistami, interesującymi perspektywami rozwoju oraz dostępem do pomocnych zbiorów.

Czytaj więcej:http://www.inta.org

Rzecznik patentowy
— dlaczego nie?

Jeżeli decyzja o karierze w IP już zapadła, możesz rozważyć aplikację radcowską, adwokacką lub rzecznikowską. Podczas gdy radcowie prawni i adwokaci, mogą zdecydować się zawęzić zakres swoich zainteresowań do własności intelektualnej, rzecznicy patentowi to profesjonaliści wyspecjalizowani w tej właśnie dziedzinie.
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym przez Urzędem Patentowym, przed sądami i innymi instytucjami.

Kandydat na rzecznika patentowego powinien:

 • być obywatelem Polski
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw obywatelskich
 • ukończyć studia prawnicze lub techniczne
 • ukończyć aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych
 • na trzyletnią aplikację składa się seria ćwiczeń i wykładów z własności intelektualnej , nieuczciwej konkurencji, praw autorskich a także studium elementów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo, kandydat na rzecznika patentowego odbywa staż w Urzędzie Patentowym lub Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
 • pomyślnie przejść egzamin, oraz w ciągu 6 miesięcy po egzaminie uzyskać wpis na listę rzeczników patentowych.

Dalsze szczegóły:Ustawa o rzecznikach patentowych z 11 kwietnia 2001
Osobom rozważających karierę Radcy Prawnego lub adwokata, polecamy:

http://kirp.pl/O-Samorzadzie/Ustawa-o-Radcach-Prawnych

http://www.nra.pl/nra.php?id=569&rtnl=1

Kolejny krok na przód —
Europejski
rzecznik patentowy?

Kolejny krok to uzyskanie uprawnień Europejskiego Rzecznika Patentowego.

Ta ścieżka kariery wymaga intensywnego treningu w dziedzinie europejskiego prawa patentowego oraz pomyślnego zdania egzaminu (EQE) przed Europejskim Urzędem Patentowym. Europejski Rzecznik Patentowy ma uprawnienia do reprezentowani podmiotów przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dalsze szczegóły:http://www.epo.org/learning-events/eqe/training.html

Kursy przygotowujące do egzaminu EQE są prowadzone między innymi przez The Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI )oraz the European Patent Institute (EPI).

Szczegóły:http://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Plaquette_EQE_2011.pdf
oraz http://www.patentepi.com/patentepi/en/EQE-and-Training/pqc.php